Ledige job

Gladsaxe kirkegårdsbestyrelse søger kirkegårdsleder til Gladsaxe Kirkegård

Vores kirkegårdsleder har valgt at gå på pension efter mange års tjeneste.

Vi søger derfor en kirkegårdsleder med evne og lyst til at lede, samarbejde og skabe en god hverdag for kirkegårdens ansatte. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021.

Du er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkegårdens anlæg og bygninger.

Du har ansvaret for den daglige ledelse af kirkegårdens ansatte, som består af:

Overgartner (kirkegårdsassistent)

Kirkegårds- og regnskabsadministration

Gartnerstab

Ud over kirkegårdsdriften er kirkegårdslederen daglig leder for den del af kontoret, der varetager regnskabsfunktioner for nogle af sognene samt 1 kirkegård i Gladsaxe-Herlev provsti.

Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling. Normal arbejdstid er mandag til fredag i dagtimerne, men der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid (bl.a. deltagelse i bestyrelsesmøder, der normalt ligger om aftenen).

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring som kirkegårdsleder eller anden tilsvarende ledelsesmæssig erfaring – gerne i folkekirkeligt regi.
 • Har en uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt eller jordbrugsteknolog eller en skovbrugs- eller gartneruddannelse og har tilegnet dig viden indenfor økonomi, ledelse og planlægning gennem relevante kurser/arbejdsopgaver.
 • Har erfaring med administration, regnskab og relevante it-systemer.
 • Har evner og forståelse for at arbejde i en kirkeligt ledet organisation.
 • Har ledelsesmæssig pondus.
 • Er visionær og udviklingsorienteret, da kirkegården er i en løbende forandringsproces.
 • Har overblik og er god til at kommunikere og eksekvere bestyrelsens beslutninger.
 • Kan skabe og vedligeholde tillidsfulde relationer til både medarbejdere, bestyrelsen og brugere af kirkegården samt medarbejdere i de regnskabsmæssigt tilknyttede sogne.
 • Er empatisk, analytisk og løsningsorienteret.
 • Har ambitioner for kirkegårdens udvikling og forståelse for kulturen og de historiske værdier.
 • Er bevidst om miljøvenlig drift.
 • Leder arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget.

 Vi tilbyder: 

 • En engageret medarbejdergruppe på 27 ansatte, heraf 1 mellemleder samt 4 på kontoret.
 • Plads til faglig og personlig udvikling.

 Ansættelse sker ved Gladsaxe Kirkegård, Gladsaxe Møllevej 41, 2860 Søborg

Kirkegården er fælleskirkegård for de 8 sogne i Gladsaxe Kommune og bestyres af en kirkegårdsbestyrelse med 1 medlem fra hver af menighedsrådene i de 8 sogne.

Kirkegården består af en gammel landsbykirkegård beliggende omkring Gladsaxe Kirke samt en nyere parkkirkegård, som ligger rundt om landsbykirkegården. I alt ca. 20 ha.

Gladsaxe Kirke ligger fysisk på Gladsaxe kirkegård, men bestyres af Gladsaxe Sogns menighedsråd. Kirkegården bestyres af kirkegårdsbestyrelsen og har særskilt økonomi.

På kirkegården er der en kapelsal til begravelseshandlinger samt et mødelokale, som blandt andet udlejes til begravelseskaffe.

Derudover er der personale-, værksteds- og maskinbygninger.

Stillingen er en tjenestemandsstilling og er klassificeret i lønramme 36 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Lønnen udgør p.t. 43.333 kr. pr. måned. Hertil kommer et månedligt tillæg på 4.574 kr. samt pension.

For ledelse af regnskabskontoret gives et ikke-pensionsgivende tillæg på 5.786 kr. pr. måned.

Ansættelsen finder sted på prøve efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje.

Ansøgere må påregne, at der indhentes straffeattest og anmodes om samtykke til at indhente referencer.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte kirkegårdsleder Dick Kreinøe på 3967 7008, formand for kirkegårdsbestyrelsen Jeppe Kaarde på 6035 0058 eller næstformand for kirkegårdsbestyrelsen Henrik V. Pedersen på 2120 8362.

Der henvises endvidere til kirkegårdens hjemmeside www.gladsaxekirkegaard.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til overgartner Lars Vallentin på lv@gladsaxekirkegaard.dk

Senest den 26. marts 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 15 og 16.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Med venlig hilsen
Gladsaxe kirkegårdsbestyrelse