Netop nu

 Marts 2018

 

  • Vi tager gerne imod henvendelser om anlæg af gravsteder –    Anlæg der planlægges nu og som bliver betalt, udføres i næste anlægssæson. Næste anlægssæson er perioden maj-juni 2018.

  • Hvis De, som gravstedsejer, har brug for at ny anlægge eller renovere et gravsted, kan De henvende Dem til kirkegårdskontoret for vejledning og tilbud på arbejdets udførelse.

  • Forår - Juledekorationer, mospuder og gravlys er fjernet, og fra 1. marts fjerner vi granpyntninger. Frosten kan besværliggøre arbejdet, og vi kan formentlig ikke fjerne fyr bag gravstenene, så længe jorden er frossen.

  • Stedmoderblomster – Vi får stedmoderplanter hjem d. 20. marts. Hvis vi får tøvejr og vi kan plante på trods af frosten, er vi færdige med at plante alle stedmoderblomster inden Påske.

  • Belægningen er udskiftet på hele afd. N - Vi har fjernet det almindelige grus og lagt Slotsgrus på alle stierne. Slotsgrus giver en hård flade, der er god at gå på, nem at passe og har er en pæn overflade. Alle Nexø sten der afgrænser stierne ind imod gravstederne er samtidig lagt, så de nu ligger helt lige. For at få hele afdelingen til at få den rette hældning, har vi hævet stierne i den østlige side (til højre). Vi vil nu omlægge gravstederne, så de bliver hævet i forhold til stierne og så de samtidig får den rette hældning. Denne store opgave udfører vi så hurtigt som det er muligt for os. Alle skelplanterne på afd N bliver fremover skiftet til Thuja hække.

  • Omorica graner på Gladsaxe Kirkegård – Vores Omorica graner, Picea omorika, også kaldet Serbisk gran, er ca. 60 år gamle, og forventet levetid er ca. 50-75 år. Vi har i denne vinter fældet 5 stk. Vi forventer, at de øvrige Omorika graner visner inden for de kommende år. Omorika granerne er høje slanke graner. De fleste står i busketterne ud for afd 10 og 11.

  • Letbanen nærmer sig – De første opmålinger er i gang, og vi vil løbende orientere om påvirkningen af kirkegården. Det er udelukkende de ydre rammer af kirkegården, der bliver berørt. Det vil ikke påvirke eksisterende gravsteder, at letbanen etableres.