Gladsaxe Kirkegård

Søg efter afdøde på kirkegården på www.findgravsted.dk

Gladsaxe Kirkegård er den eneste kirkegård i Gladsaxe Kommune.

Kirkegården drives i fællesskab af de 8 folkekirker i kommunen. Kirkegården er åben for alle trosretninger, og den kan benyttes af borgere både fra Gladsaxe Kommune og andre kommuner.

Kontortid:

Mandag d. 5 december til og med onsdag d. 7. december vil kontoret være lukket på grund af regnskabsafslutning.

Du kan dog komme i kontakt med os på mail:

kontor@gkgd.dk