Urnefællesgrav

Urnefællesgraven (de ukendtes) er en fælles plæne hvor man nedsætter urnerne fortløbende. De pårørende kan ikke medvirke ved urnenedsættelsen men kirkegården ved hvor hver enkelt urne står. Nærmeste pårørende kan efter urnenedsættelsen få udpeget på et kort over afdelingen, hvor urne er sat ned.

Da det er et fælles anlæg kan der kun sættes blomster i særlige bede på fællesgraven. Disse bede ryddes ca. 2 gange om året.

Kirkegården passer fællesplænen med græsslåning og eftersåning.

SERVITUTTER FOR URNEFÆLLESGRAVE  AFDELING 8, 11, 12, 15 og S

Graven: Udlagt i fælles græsplæne uden adskillelse.
Krav til urne: Der må kun anvendes nedbrydelige urner.
Beplantning: Beplantning er ikke tilladt, dog må der hensættes blomster på de særligt indrettede blomsterpladser.
Monument: Monument er ikke tilladt.
Renholdelse: Obligatorisk pleje og vedligeholdelse som betales for hele fred­ningsperioden ved køb.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdsadministrationen.