Vejledning ved dødsfald

I forbindelse med dødsfald er der en del administration og praktiske forhold, der skal tages stilling til, bl.a.:

  • Senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette anmeldes til kordegnen/sognepræsten i det sogn, afdøde boede i. Sogne i Gladsaxe kommune.
  • Beslutning om kistebegravelse eller kremering og urneanbringelse.
  • Kontakt til præst hvis der skal være en højtid.
  • Kontakt til kirkegård for valg af gravsted.

Man har lov til selv at stå for al administrationen, eller man kan henvende sig til en bedemands-/begravelsesforretning.