Almindelige urnegravsteder

Almindeligt Urnegravsted er et traditionelt urnegravsted hvor man selv kan bestemme gravstedets indretning under hensyntagen til nabogravene og kirkegårdens vedtægter.

Man kan selv vælge at udføre gravstedets anlæg (indretning). Man kan også vælge at lade kirkegården udføre anlægget. Uforpligtende tilbud kan indhentes ved henvendelse til kirkegårdens kontor.

Kirkegården passer gravstedet med lugning for ukrudt i perioden 1. april til 31. oktober og sørger for ved beskæring at holde tekst på gravsten fri. En gang om ugen indsamles visne buketter.

SERVITUTTER FOR ALMINDELIGE URNEGRAVE
Graven: Urnegrav på 1 m2 eller 1,5 m2.
Beplantning: Fri beplantning, dog må planter der kan genere nabogravene ikke bruges.
Monument: Max. b 50 x h 40 cm. Placeres 20 cm fra bagkant af monument til baghæk. Monument kan undlades.
Renholdelse: Obligatorisk renholdelse, som betales for hele fredningsperioden ved køb og fornyelse.
Tiltag eller indretninger ud over de ovenfor beskrevne kræver særlig tilladelse fra kirkegårdens kontor.