Almindelige kistegravsteder

På et almindeligt kistegravsted kan man selv bestemme gravstedets indretning under hensyntagen til nabogravene og kirkegårdens vedtægter. Man kan vælge selv at udføre gravstedsanlægget (indretning).

Man kan også vælge at lade kirkegården udføre arbejdet. Uforpligtende tilbud kan indhentes ved henvendelse til kirkegårdens kontor.

Der er renholdelsespligt på gravstedet. De pårørende kan overlade renholdelse af gravstedet til kirkegården mod betaling. Tilbud på renholdelse for flere år kan indhentes på kirkegårdens kontor.

SERVITUTTER FOR ALMINDELIGE KISTEGRAVE
Graven: Kistegrav udlagt til en eller flere kister.
Beplantning: Fri beplantning, dog må planter der kan genere nabograven ikke bruges.
Monument: Max. 75 cm høj. Placeres 40 cm fra bagkant af monument til baghæk. Monument kan undlades.
Renholdelse: Der er renholdelsespligt på gravstedet. Renholdelsesaftale kan træffes med Kirkegårdskontoret.

Tiltag eller Indretninger ud over de ovenfor beskrevne, kræver særlig tilladelse fra kirkegårdens kontor.